Scheikunde

5. Aldehyden en ketonen

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze scheikunde kennisclip geven we uitleg over aldehyden en ketonen. Deze begrippen zijn erg belangrijk en zijn onderdeel van het domein koolstofchemie. De video eindigt met een korte samenvatting.

Alkaan

Een verzadigde koolwaterstofketen zonder dubbele bindingen

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Redoxreactie

Reactie waarbij oxidatie en reductie optreed

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Zuur

Een verbinding die in contact met water een toename van de concentratie aan waterstofionen (H+) veroorzaakt

Alcoholen

Een organische verbinding die ook wel alkanol wordt genoemd. Alcoholen bestaan uit koolwaterstoffen waaraan hydroxylgroepen gebonden zijn

Ketonen

Zuren die vrijkomen bij het afbreken van vetten

Koolstofchemie

Een onderdeel van scheikunde waarin gekeken wordt naar organische verbindingen: chemische verbindingen die koolstof en (meestal) waterstofatomen bevatten

Koolwaterstof

Een verbinding die bestaat uit koolstof (C) en waterstof (H). Veel polymeren zijn koolwaterstoffen

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
E1. Koolstofchemie