Wiskunde A

2. Faculteit

Gegeven door:
Dorinde den Boer
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor wiskunde A bespreken we faculteit. Aan de hand van een aantal voorbeelden laten we zien hoe we getallen waar een ! achterstaat moeten interpreteren en hoe we er mee rekenen. Je kunt deze kennisclip goed gebruiken bij je voorbereiding op het eindexamen, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Boomdiagram

Een diagram met vertakkingen. Een voorbeeld hiervan is een stamboom

Combinaties

Verschillende manieren waarop iets mogelijk is, waarbij de volgorde van de elementen niet uitmaakt

Faculteit

Het product van een reeks factoren die steeds met één toenemen met de eerste factor die gelijk is aan één. De faculteit van een natuurlijk getal (n) wordt genoteerd als n! en is gedefineerd als het product van de getallen 1 tot en met n

Permutaties

Een herschikking van een eindige verzameling, waarbij de volgorde van de elementen wel uitmaakt

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1. Algebra

B2. Telproblemen