Wiskunde B

8. Exponentiële functies (rekenen met e)

Gegeven door:
Jurjen Hickman
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor wiskunde B worden exponentiële functies met het grondtal 'e' behandeld. De leraar begint met het uitleggen van de theorie rondom het differentiëren van deze functies. Vervolgens wordt aan de hand van een aantal voorbeeldopgaven duidelijk gemaakt hoe jij zelf deze functies stapsgewijs kunt oplossen. De video eindigt met een korte samenvatting van de behandelde stof.

Afgeleide

Een maat voor verandering van de functie ten opzichte van verandering van de variabelen. De afgeleide van een functie geeft bijvoorbeeld aan hoe steil een functie is

Differentiëren

Het bepalen van de afgeleide van een gegeven functie

e

Een wiskundige constante, dat het grondtal van de natuurlijke logaritme is

Exponentieel verband

Je spreekt van een exponentieel verband als een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal (de groeifactor) wordt vermenigvuldigd. De standaardformule is n = b*g^t

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Kettingregel

Een formule die je gebruikt om de afgeleide van een functie te vinden die eigenlijk uit twee functies bestaat (een samengestelde functie)

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies