Wiskunde B

9. Logaritmische schaalverdeling

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor wiskunde B gaan we kijken naar logaritmisch papier met daarop een logaritmische schaalverdeling. We bespreken dus hoe grafieken eruit zien als we geen constante stapgrootte op de verticale as hebben staan. Je kunt deze video gebruiken om je goed voor te bereiden op het eindexamen, of om te leren voor andere toetsen!

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Exponentieel verband

Je spreekt van een exponentieel verband als een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal (de groeifactor) wordt vermenigvuldigd. De standaardformule is n = b*g^t

Gebroken exponent

Een macht waarvan de exponent een breuk is

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

Logaritmisch papier

Een hulpmiddel bij het tekenen van grafieken of diagrammen. Eén of beide coördinaatassen hebben hierop een logaritmische schaalverdeling

Logaritmische schaalverdeling

In plaats van de numerieke waarde van een grootheid wordt op een logaritmische schaal de verhouding van de grootheid tot een referentiewaarde gegeven. Je zet machten van 10 op gelijke afstanden van elkaar uit. Het voordeel hiervan is dat je waarnemingen kunt uitzetten die sterk in grootte verschillen

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies