Wiskunde B

2. Product- en quotiëntregel

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze wiskunde B uitlegvideo gaan we de productregel en de quotiëntregel bespreken. Dit doen we aan de hand van een aantal duidelijke voorbeelden. Je kunt deze uitleg goed gebruiken bij je voorbereiding op het eindexamen en/of andere toetsen.

Afgeleide

Een maat voor verandering van de functie ten opzichte van verandering van de variabelen

Differentiëren

Het bepalen van de afgeleide van een gegeven functie

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Productregel

Een formule om de afgeleide van een product van functies te bepalen

Quotiënt

Het resultaat van een deling

Quotiëntregel

Een formule om de afgeleide van een quotiënt van twee functies te bepalen

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1: Afgeleide functies

C2: Technieken voor differentiëren

C3: Integraalrekening