Wiskunde B

6. Inhoud berekenen

Gegeven door:
Jurjen Hickman
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor wiskunde B gaan we de complexe uitwerking van omwentelingslichamen behandelen. We kijken dus hoe we de inhoud van de grafiek kunnen berekenen. Dit doen we aan de hand van een aantal voorbeelden.

Domein

Alle x-waarden waarvoor een functie bestaat. Het domein gaat over de x-as

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Inhoud

De grootte van de ruimte/het gebied dat door een bepaald voorwerp wordt ingenomen

Integraal

Een integraal wordt gebruikt om de oppervlakte van een grafiek te berekenen

Omwentelingslichaam

Een 3D-lichaam dat ontstaat bij het wentelen van een 2D-kromme rond een rechte lijn

Oppervlakte

Een maat die de grootte van een tweedimensionaal object aangeeft

Pi

Een symbool, genoteerd als π, dat in wiskunde en de meetkunde gebruikt wordt. De waarde wordt vaak afgekort tot 3,14

Primitiveren

Het berekenen van F (x). Het is het tegenovergestelde van differentiëren

Straal

De afstand tussen twee punten van een cirkel: een punt aan de buitenrand en het middelpunt

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1: Afgeleide functies

C2: Technieken voor differentiëren

C3: Integraalrekening