Biologie

7. Assimilatie en dissimilatie

Gegeven door:
Lucas Mensink
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor biologie bespreken we assimilatie en dissimilatie. We hebben de video opgesplitst in de volgende onderwerpen: het verschil tussen autotrofe en heterotrofe organismen, wat assimilatie en dissimilatie betekent, hoe de aerobe dissimilatie van glucose energie oplevert en we sluiten af met een stuk over anaerobe dissimilatie. Je kunt deze kennisclip goed gebruiken als onderdeel van je examentraining, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Autotrofe organismen

organismen die zelf zelf organische stoffen kunnen maken uit anorganische stoffen

Heterotrofe organismen

organismen die niet zelf organische stoffen kunnen maken uit anorganische stoffen. Ze hebben hier organische stoffen voor nodig die gemaakt zijn door andere organismen

Stofwisseling

Alle biochemische processen samen. Een ander woord voor stofwisseling is metabolisme

Assimilatie

Proces waarbij organische moleculen worden gevormd uit kleinere moleculen. Met assimilatie wordt dus de opbouw van organische stoffen in een organisme bedoeld

Dissimilatie

Het afbreken van organische moleculen. Daarbij komt energie vrij

Verbranding

Dissmilatie waar zuurstof voor nodig is

Energieomzetting

Proces waarbij energie omgaat in een andere vorm

Kinetische energie

De energie die een object krijgt doordat het in beweging gezet is

Lichtenergie

Energie uit zonlicht

Chemische energie

Energie opgeslagen in een stof zoals ATP

ATP

Een stof die energie op kan slaan, die energie kan eruit gehaald worden wanneer dat nodig is

ADP

Als de energie uit ATP gehaald is, wordt het ADP. Andersom kan met energie ADP worden omgezet in ATP

Anaerobe dissimilatie

Dissimilatie waar geen zuurstof voor nodig is

M1: Stofwisseling van de cel

M2: Zelforganisatie van cellen

M3: Erfelijke eigenschappen

M4: Selectie