Leren met oude examens

Aardrijkskunde
Economie
Geschiedenis
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde A
Wiskunde B
Duits
Frans
Nederlands
Engels
Biologie
Spaans
Maatschappijwetenschappen
Bedrijfseconomie

Oude examens

De beste manier om je kennis te testen is door te oefenen met oude examens. Dit zijn vragen de voorgaande jaren zijn gevraagd tijdens het examen van het desbetreffende vak. Hierdoor krijg je een goed inzicht van hoe een examen eruit ziet en wat voor soort vragen gesteld kunnen worden.

Waarom oefenen met oude examens?

Als je eenmaal weet hoe een echt examen eruit ziet en wat voor soort vragen je kunt verwachten, ben je beter voorbereid op jouw eindexamen! Ook kun je in het antwoordmodel zien wat voor soort antwoorden goedgekeurd worden. Probeer jouw antwoorden op een zelfde manier te formuleren. Jouw eindexamen wordt natuurlijk niet precies hetzelfde, maar het niveau van het examen zal niet anders zijn.

Misschien neemt het oefenen met oude examens ook wat spanning weg. Daarnaast ken je vast de uitdrukking: “Oefening baart kunst”; hoe meer je oefent, hoe beter je erin wordt.

Oude examens oefenen

Scoor je na het maken van een oud examen een onvoldoende? Dan is het verstandig om door te blijven oefenen. Onze uitlegvideo's kunnen je helpen bij het leren. Ga naar jouw niveau VMBO-TL, HAVO of VWO en klik vervolgens het vak aan waar jij moeite mee hebt. Het vak is opgedeeld in verschillende onderdelen, hierdoor kan je gemakkelijk het onderdeel oefenen waar jij nog moeite mee hebt.

Haal je een voldoende? Lekker bezig! Hoewel je goed op weg bent, doe je er verstandig aan om alsnog door te blijven leren. De kans is namelijk klein dat je een 10 haalt, dus er is altijd wel ruimte voor verbetering. Probeer in te zoomen op de vragen waar je geen punten voor gehaald hebt. Bekijk voor deze onderdelen de uitlegvideo's op Digistudies, zodat je snel en gemakkelijk de stof begrijpt. De uitlegvideo's bevatten alle examenonderwerpen op VMBO-TL , HAVO en VWO niveau.