Biologie

9. Enzymen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In de video met uitleg voor biologie beginnen we met het uitleggen van de definitie van enzymen en hun functie. Ook zullen we het hebben over welke factoren invloed hebben op de werking van enzymen. Voor nu wensen we je heel veel kijkplezier en succes met de voorbereidingen op je examens of SE's.

Enzym

Eiwit dat functioneert als biokatalysator

Katalysator

Een stof die de snelheid van een specifieke chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te wordenEen stof die de snelheid van een specifieke chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden

Substraat

Een stof die met behulp van een enzym in een chemische reactie wordt omgezet

Reactiespecifiek (enzym)

Elk enzym heeft een eigen substraat wat het kan omzetten

Enzym-Substraat-Complex

Wanneer het enzym gebonden zit aan het substraat

pH-optimum

De pH-waarde waarbij een specifiek enzym het beste werkt

Temperatuuroptimum

De temperatuur waarbij een specifiek enzym het beste werkt

Chemische reactie

Een proces waarbij verbindingen via een chemische weg worden omgezet in andere verbindingen

Eiwitten

De bouwstenen van lichaamscellen die zijn opgebouwd uit aminozuren

pH

De zuurgraad van een oplossing

M1: Stofwisseling van de cel

M2: Zelforganisatie van cellen

M3: Erfelijke eigenschappen

M4: Selectie