Biologie

3. Hormonen (negatieve terugkoppeling)

Gegeven door:
Vincent de Somviele
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze uitlegvideo voor biologie over hormonen. In deze video gaan we kijken naar wat hormonen zijn en hoe deze werken. Tot slot kijken we ook nog een keer naar negatieve terugkoppeling in ons hormonaal systeem. Je kunt deze uitleg goed gebruiken als onderdeel van je examentraining, of natuurlijk om te leren voor andere biologie toetsen!

Hormoon

Chemische stof die middels afremmen of stimuleren/aanzetten invloed kan uitoefenen op een doelwitorgaan of doelwitcel

Doelwitorgaan

Het orgaan dat beïnvloed wordt door het hormoon en dat mogelijk een ander hormoon gaat uitscheiden, harder aan gaat of harder uit gaat

Doelwitcel

De cel die beïnvloed wordt door het hormoon en dat mogelijk een ander hormoon gaat uitscheiden, harder aan gaat, harder uit gaat of gaat differentiëren

Hormoonklier

Deel van het lichaam dat in een hormoon kan produceren en secreteren, soms onder invloed van een ander hormoon

Zender

Hetgeen dat de hormoon secreteert of ‘verstuurd’

Ontvanger

Hetgeen dat beïnvloed wordt door het hormoon

Receptoren

Een eiwit dat kan reageren op de aanwezigheid van een hormoon

Negatieve terugkoppeling

Belangrijk onderdeel van homeostase/regelkring waardoor de ‘normale’ hormonale waarden in stand kunnen worden gehouden, en de regelkring in balans kan blijven

Regelkringen

Een ander woord voor homeostase, een systeem met meerdere schakels waardoor bepaalde (hormonale) balansen in stand gehouden kunnen worden

Hypothalamus

Deel onder de thalamus in het brein, wat bepaalde fluctuaties van waarden in het lichaam registreert, en waar nodig naar de hypofyse signaleert (vaak met een ‘releasing hormone’) om een hormoon te gaan maken om een disbalans te herstellen

Hypofyse

Deel van je brein dat in staat is verscheidene hormonen te maken en ook daarmee disbalansen te herstellen in het lichaam

Homeostase

Ander woord voor regelkring

O1: Stofwisseling van het organisme

O2: Zelfregulatie van het organisme

O3: Afweer van het organisme