P1: Regulatie van ecosystemen

Thumbnail
1. Dynamiek en evenwicht binnen een ecosystemen
Thumbnail
2. Leefgemeenschappen en populaties
Thumbnail
3. Energiestroom
Thumbnail
4. Kringlopen

Ga met een goed gevoel het havo examen in door te leren met onze uitlegvideo's voor biologie!