Biologie

1. Populatie & variatie

Gegeven door:
Magali de Rooy
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor biologie gaan we het hebben over evolutie, met in het specifiek hoe genetische variatie ontstaat binnen en tussen populaties. We bespreken natuurlijke selectie, genetische drift, genetische manipulatie en allelen.

Populatie

Een groep organisme van dezelfde soort die samen leeft

Genetische variatie

Betekent dat binnen een populatie de individuen verschillend genetisch materiaal hebben

Genenpoel

De totale hoeveelheid verschillende genen in een populatie

Mutaties

Hierdoor ontstaan nieuwe allelen

Isolatie

Dit zorgt ervoor dat de soorten geen genen meer met elkaar kunnen uitwisselen

Survival of the fittest

Overleving van de best aangepaste

Genetische drift

Wanneer de genetische sammenstelling binnen een groep verandert zonder dat daar natuurlijke selectie aan toe pas komt

Natuurlijke selectie

Individuen met een beter aan het milieu aangepast genotype hebben een grotere overlevingskans en daardoor meer in de populatie zullen voorkomen dan andere

Genetische modificatie

Hierbij verander je de genetische informatie die iemand heeft

Seksuele selectie

Het gaat niet om de nuttige eigenschappen maar puur om de seksuele aantrekking

P1: Regulatie van ecosystemen

P2: Interactie in ecosystemen

P3: Soortvorming