Economie

3. Rol van de overheid

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat door op de structurele groei binnen een economie met de focus op hoe de overheid hier invloed op kan uitoefenen, zowel nationaal als internationaal.

Productiecapaciteit

De maximale productie in een bepaalde periode

Minimumloon

Het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen

Patenten en octrooien

Een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding van een technisch product of proces

Infrastructuur

Alle voorzieningen die onder, op en boven het landschap getroffen zijn voor het kunnen verplaatsen van mensen (wegen, bruggen, etc.)

Infant-industry-argument

Protectionistisch argument dat bepaalde secotren bescherming nodig hebben om tegen (meer ervaren) buitenlandse bedrijven te concurreren

Protectionistische maatregelen

Economisch beleid dat de eigen markt probeert te beschermen tegen buitenlandse concurrentie

Dumping

Het verkopen van producten in het buitenland tegen een hele lage prijs

Strategische sectoren

Sectoren die essentieel zijn voor het functioneren van een land

Vrijhandel

Vrij en onbelemmerd verkeer van goederen en diensten tussen verschillende landen of gebieden

Importtarieven

Een belasting op de invoer van een product

Importquota

Een maximale hoeveelheid die van een bepaald product gedurende een bepaalde periode mag worden ingevoerd

Importvoorschriften

Voorrschriften (regels) over waaraan import moet voldoen

E1: Macro economische kringloop, nationaal inkomen en welvaart

E2: Economische groei

E3: Ongelijkheid en herverdeling

E4. Arbeidsmarkt en werkloosheid