Economie

3. Automatische stabilisatoren

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over automatische stabilisatoren die vanuit de overheid ingesteld kunnen worden, waarbij er meer belastinggeld binnen zal komen in hoogconjunctuur en meer sociale uitkeringen betaald zullen worden in laagconjunctuur.

Hoogconjunctuur

Een periode waar het goed gaat met de economie (hoge productie, veel bestedingen, lage werkloosheid)

Laagconjunctuur

Een periode waar het slecht gaat met de economie (lage productie, weinig bestedingen, hoge werkloosheid)

Belasting

Verplichte heffingen van de overheid aan inwoners en instellingen

Sociale uitkeringen

Uitkeringen in geld of natura die bedoeld zijn om huishoudens financiële zekerheid te bieden tegen inkomsensrisico's als ziekte, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid

F1: Conjuncturele verschijnselen