Scheikunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 2

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we vraag 9 t/m 12 van het scheikunde havo-examen van 2012, tijdvak 1. De opgaven gaan over verschillende onderwerpen, waaronder kalkzandsteen en zure regen. De video eindigt met een korte samenvatting en een aantal tips & tricks.
Ammoniak

Een anorganische verbinding van stikstof en waterstof (molecuulformule NH3)

Base

Een verbinding die in contact met een andere verbinding een waterstofion (H+) kan binden

Basische oplossing

Een stof waarbij de pH waarde hoger is dan 7

Oplosbaarheid

De mate waarin een zout in water oplost

pH

De zuurgraad van een oplossing

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Zouten

Verbindingen die zijn opgebouwd uit positieve en negatieve ionen

Zure oplossing

Stof waarbij de pH waarde lager is dan 7

Zuur

Een verbinding die in contact met water een toename van de concentratie aan waterstofionen (H+) veroorzaakt

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 SK