Scheikunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 5

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de zesde en laatste opgave van het scheikunde havo-examen van 2012, tijdvak 1. Dit zijn vraag 32 tot en met 37. Er komen meerdere scheikunde onderwerpen aan bod, waaronder moleculaire bindingen, molberekening en pH-berekening. De video eindigt met een korte samenvatting.
Base

Een verbinding die in contact met een andere verbinding een waterstofion (H+) kan binden

Enzym

Een eiwit dat een reactie in of buiten de cel katalyseert (mogelijk maakt of versnelt), zonder daarbij zelf verbruikt te worden of van samenstelling te veranderen

Fosfaat

Anorganische stof met het element fosfor (P). Het is een zout van fosforzuur

Hydrolyse

De splitsing van een chemische verbinding onder opname van water

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen)

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Monomeer

Een klein molecuul dat met zichzelf kan reageren tot polymeer

pH

De zuurgraad van een oplossing

Polymeer

Een lange keten van monomeer-eenheden

Van der Waalsbinding

Zwakke tot zeer zwakke krachten tussen atomen of moleculen. De sterkte van de binding hangt af van de grootte van het molecuul

Zuur

Een verbinding die in contact met water een toename van de concentratie aan waterstofionen (H+) veroorzaakt

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 SK