Wiskunde A

2. Meetniveau's variabelen (en verschillen berekenen)

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

Digistudies docent Menno Lagerwey bespreekt in deze video voor wiskunde A de meetniveau's van variabelen. Met behulp van deze kennisclip leer je o.a. over het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen, welke verschillende meetniveau's er zijn voor deze variabelen en hoe je het verschil hiertussen kunt kwantificeren. Je kunt deze uitleg goed gebruiken bij je voorbereiding op het eindexamen, of natuurlijk voor andere toetsen.

Meetniveau's

Zeggen iets over hoe nauwkeuring de variabelen (in een experiment) zijn gemeten

Variabelen

Een factor die verschillende waarden kan aannemen

Kwantitatief

Informatie die uitgedrukt wordt in cijfers

Kwalitatief

Informatie die niet uitgedrukt wordt in cijfers (bijvoorbeeld geslacht, naam, huidskleur, etc.)

Kwantificeren

Informatie uitdrukken in cijfers

Ratio

Een schaalverdeling in de vorm van een breuk of percentage

Ordinale variabelen

Variabelen die gecategoriseerd kunnen worden en in een rangorde geplaatst kunnen worden

Nominale variabelen

Variabelen die gecategoriseerd kunnen worden maar niet in een rangorde geplaatst kunnen worden

Continue variabelen

Variabelen die binnen een bepaald interval alle waarden kunnen aannemen

Discrete variabelen

Variabelen die een bepaald aantal getallen of klassen kunnen aannemen

Interval

Een aanduiding voor het verschil tussen twee getallen

D1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen

D2: Data verwerken

D3: Data en verdelingen

D4. Statistsiche uitspraken doen