A1: Algebraïsche vaardigheden

Thumbnail
1. Vergelijkingen/ongelijkheden oplossen
Thumbnail
2. Wiskundige bewerkingen
Thumbnail
3. Breuken
Thumbnail
4. Wortels
Thumbnail
5. Machten
Thumbnail
6. Logaritmen
Thumbnail
7. Wiskundige notatie


Ga met een goed gevoel het havo examen in door te leren met onze uitlegvideo's voor wiskunde B!