Wiskunde B

2. Lengte berekenen

Gegeven door:
Jurjen Hickman
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde B leren we je alles over het berekenen van lengte's in verschillende soorten driehoeken. Onder meer berekeningen met de sinus, cosinus en tangens komen aan bod. Door middel van voorbeelden met rechthoekige-, gelijkbenige- en gelijkvormige driehoeken zorgt deze video er voor dat jij wegwijs bent met alle verschillende vormen!

Cosinus

De verhouding van de aanliggende zijde en de schuine zijde

Gelijkbenig

Een figuur met twee gelijke zijden

Graden

Een meeteenheid waarmee je o.a. hoeken kunt berekenen

Hellingshoek

Een hoek die met een horizontale lijn een helling maakt

Sinus

De verhouding van de overstaande zijde en de schuine zijde

Stelling van Pythagoras

In een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten van de omliggende zijden van de rechte hoek gelijk aan het kwadraat van de zijden tegenover de rechte hoek

Tangens

De verhouding van de overstaande en de aanliggende zijde

C1: Afstanden en hoeken in concrete situaties

C2: Algebraïsche methoden