Aardrijkskunde

19. Beheer van rivieren

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze uitlegvideo voor aardrijkskunde gaan we het beheer van rivieren bespreken. Succes met leren

Kanalisatie

Het verbeteren van de waterafvoer en de bevaarbaarheid van rivieren en beken. Een voorbeeld hiervan is als de bochten van een rivier worden afgesneden

Krib

Een korte dam in de rivierbedding, haaks op de rivieroever, die de vaargeul vastlegt en diepte behoudt

Ontbossing

Het verdwijnen van bos, zoals grote stukken tropisch regenwoud, door houtkap voor economische doeleinden of om land te winnen voor landbouw

Stuw

Een waterbouwkundig werk dat water in een rivier of kanaal kan opstuwen. Met een stuw kan het waterpeil geregeld worden

Winterbed

De bedding van een rivier tussen de winterdijken. Bestaat uit de rivierbedding plus de twee uiterwaarden aan beide kanten van de rivier

Zomerbed

De bedding van de rivier bij lage afvoer in de zomer. De bedding ligt tussen lage zomerdijken die de uiterwaard in de zomer

B1. Waterkringloop en rivieren

B2. Waterbeheer en maatregelen

B3. Rivier en waterbeheer Midden Oosten