Aardrijkskunde

22. Duurzaam watergebruik

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo! In deze video voor aardrijkskunde gaan we het hebben over hoe we duurzaam met water om kunnen gaan. Succes met leren!

Irrigatie

Kunstmatige bevloeiing van een te droge grond door water dat ergens wordt aangevoerd of wordt opgepompt

Koelwater

Koelwater is water dat dient om iets te koelen. Daarbij verwarmt het water of verdampt het. Voorbeelden zijn koelwater in een motor of de koeltoren van een elektriciteitscentrale

Proceswater

Water dat gebruikt wordt bij iedere vorm van fabrieksproces waarbij producten gemaakt worden

B1. Waterkringloop en rivieren

B2. Waterbeheer en maatregelen

B3. Rivier en waterbeheer Midden Oosten