Economie

30. Handelspartners en maatregelen voor export

Gegeven door:
Maxim Levitski
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video met uitleg voor economie gaan we het hebben over handelspartners en maatregelen voor export. Veel succes met leren!

Export

Export heeft betrekking op de uitvoer van goederen en diensten naar het buitenland

Exportsubsidie

Geld dat de overheid verstrekt aan bedrijven die producten exporteren

Handelsconsultaten

Een consulaat is vertegenwoordiging van een land in een ander land. Handelsconsulaten vertegenwoordigen het land op het gebied van handel. Ze zorgen ervoor dat bedrijven gemakkelijker kunnen handelen met het betreffende land en dus de export bevorderen

Importquotum / Invoerquotum

Een vastgestelde maximale hoeveelheid van een bepaald product, het zogenaamde quotum, die tijdens een bepaalde periode mag worden ingevoerd

Invoerrechten

Invoerrechten zijn indirecte belastingen die geheven worden op goederen die een land ingevoerd worden. Door een belasting te heffen op inkomende producten wordt de eigen markt beschermd tegen producten uit concurrerende landen. Ook wel invoerheffing of importbelasting genoemd

Protectionistische maatregelen

Protectionistische maatregelen zijn maatregelen die erop gericht zijn om de productie in eigen land te beschermen tegen concurrentie uit het buitenland

Werkgelegenheid

Werkgelegenheid of tewerkstelling is de aanwezigheid van voldoende werk voor de beroepsbevolking van een streek of land

D1. Handelen

D2. Ontwikkelingslanden