Geschiedenis

11. Scheiding van de drie machten

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video met uitleg voor geschiedenis hebben we het over de scheiding van de drie machten: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Veel succes met leren!

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht, ook civiel recht of privaatrecht, is het geheel van de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen

Democratie

Een staatsvorm waarbij het volk regeert. Het volk regeert door middel van een volksvertegenwoordiging/parlement

Officier van Justitie

Een officier van justitie is in Nederland een algemeen opsporingsambtenaar en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM)

De Rechterlijke Macht

De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen

De Uitvoerende Macht

De uitvoerende macht heeft tevens als taak dat de wetten, uitgevaardigd door de wetgevende macht, worden toegepast en nageleefd

De Wetgevende Macht

De Wetgevende Macht ligt bij het door het volk gekozen parlement en de regering. Zij maken samen de wetten

A1. Van monarchie tot democratie

A2. Nieuwe politieke beweging