Economie

2. Koopkracht en inflatie

Gegeven door:
Sjors de Slager
Beschrijving Begrippen

In deze video voor economie vmbo-kader krijg je uitleg over twee erg belangrijke begrippen die jij moet kennen voor je examen, namelijk: koopkracht en inflatie. Deze twee begrippen komen erg vaak voor in economie, en dus ook in jouw eindexamens. Verder bespreken we ook nog diverse belangrijke begrippen als deflatie, prijspeil, vraag en aanbod.

Koopkracht

De hoeveelheid goederen en diensten die we kunnen kopen met het geld dat we hebben.

Inflatie

De algemene prijsstijging van goederen en diensten.

Deflatie

Een algemene daling in de prijzen.

Goederen

Tastbare en niet-tastbare dingen die worden geleverd.

Diensten

Een transactie waarbij een niet-fysiek goed wordt geleverd.

Algemene prijsstijging

Een waardevermindering van het geld.

Inkomen

Alles wat iemand opbrengt van arbied, onderneming of vermogen.

Concurrentiepositie

De positie van een bedrijf tegenover andere bedrijven die dezelfde goederen of diensten bieden.

Prijspeil

Hoe de prijzen van consumptiegoederen zijn veranderd ten opzichte van het jaar daarvoor.

Vraag

Een maat voor de hoeveelheid goederen en diensten waaraan behoefte is.

Aanbod

De beschikbaarheid van goederen en diensten.

CPI

consumenten-prijs-index-cijfer

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

A1. Markt en consumptie

A2. Consumenten en producenten

A3. Geld