Economie

22. Arbeidsproductiviteit

Gegeven door:
Maxim Levitski
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze uitlegvideo voor economie gaan we het fenomeen arbeidsproductiviteit behandelen. Succes met leren!

Arbeidsmotieven

De motivatie om te werken

Arbeidsproductiviteit

Wat een werknemer kan produceren over een bepaalde tijd

Arbeidsverdeling

Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen

Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet)

De Arbeidsomstandighedenwet (arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen

Kostprijs

De inkoopkosten en de bedrijfskosten bij elkaar opgeteld

Mechanisering / Automatisering

Het vervangen van handmatige handelingen door het gebruik van machines.

B1. Productie

B2. Arbeid