Economie

38. Handelspartners en wisselkoersen

Gegeven door:
Maxim Levitski
Beschrijving Begrippen

Deze uitlegvideo voor economie op vmbo-kader niveau gaat over de handelspartners van Nederland, protectionistische maatregelen, export bevorderde maatregelen en de wisselkoers. Een aantal begrippen die behandeld worden zijn invoerrechten, importbelasting en handelsconsulaten.

Protectionistische maatregelen

Protectionistische maatregelen zijn maatregelen die erop gericht zijn om de productie in eigen land te beschermen tegen concurrentie uit het buitenland.

Invoerrechten

Invoerrechten zijn indirecte belastingen die geheven worden op goederen die een land ingevoerd worden. Door een belasting te heffen op inkomende producten wordt de eigen markt beschermd tegen producten uit concurrerende landen. Ook wel invoerheffing of importbelasting genoemd.

Importquotum / Invoerquotum

Een vastgestelde maximale hoeveelheid van een bepaald product, het zogenaamde quotum, die tijdens een bepaalde periode mag worden ingevoerd.

Exportsubsidie

Geld dat de overheid verstrekt aan bedrijven die producten exporteren.

Handelsconsultaten

Een consulaat is vertegenwoordiging van een land in een ander land. Handelsconsulaten vertegenwoordigen het land op het gebied van handel. Ze zorgen ervoor dat bedrijven gemakkelijker kunnen handelen met het betreffende land en dus de export bevorderen.

Wisselkoers

Dit is een systeem die ervoor zorgt dat de prijs van de ene munteenheid uitgedrukt kan worden in de andere munt.

Werkgelegenheid

Werkgelegenheid of tewerkstelling is de aanwezigheid van voldoende werk voor de beroepsbevolking van een streek of land.

D1. Handelen

D2. Ontwikkelingslanden