Economie

40. De Europese economie

Gegeven door:
Maxim Levitski
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze uitlegvideo voor economie! Dit keer gaan we het hebben over de Europese economie. Succes met leren!

Export

Export heeft betrekking op de uitvoer van goederen en diensten naar het buitenland

Import

Import heeft betrekking op het invoeren van goederen en/of diensten uit het buitenland

Importheffing

Belasting die moet worden betaald op ingevoerde goederen

Internationale concurrentiepositie

Dit begrip vertelt ons hoe goed een land op de wereldmarkt kan concurreren met goederen en diensten van andere landen

Internationale concurrentievervalsing

Het kunstmatig goedkoper te houden van de prijs van producten of diensten. Bijvoorbeeld door het verlenen van staatssteun of subsidies aan bepaalde ondernemingen of sectoren, waardoor deze voordelen genieten die andere partijen niet hebben

Subsidie

Een subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt

D1. Handelen

D2. Ontwikkelingslanden