Economie

43. Ontwikkelingslanden (kenmerken)

Gegeven door:
Maxim Levitski
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor economie vmbo-kader gaan we het hebben over ontwikkelingslanden. We kijken vooral naar de kenmerken hiervan. Verder bespreken we de welvaartsverdeling in de wereld en kenmerken van economische (onder) ontwikkeling. Hierbij komen veel belangrijke begrippen kijken, zoals derdewereldlanden, analfabetisme, inkomensverdeling en ruilvoet.

Welvaartsverdeling

Dit is een vergelijking van de rijkdom van verschillende leden of groepen binnen een samenleving.

Derdewereldland

Dit zijn landen, ook wel 'ontwikkelingslanden' genoemd, met een relatief laag inkomen per hoofd van de bevolking met een overwegend traditionele agrarische economie.

Ruilvoet

De ruilvoet is de verhouding tussen de prijs van de uitvoer en de prijs van de invoer van een land, ofwel de relatieve prijs van export uitgedrukt in de import.

Analfabetisme

Dit is wanneer er veel mensen niet kunnen lezen en of schrijven door gebrek aan scholing is.

Eenzijdige economie

Dit wil zeggen dat het internationaal inkomen van een ontwikkelingsland vaak afhankelijk is van een sector. Bijvoorbeeld, landbouw of de import en export van rijkere landen.

Wereldmarkt

De wereldmarkt betekent de markt over de hele wereld. Er is handel over de hele wereld... Internationale relaties tussen bedrijven, waarbij producten worden verkocht.

Inkomensverdeling

De verdeling van het inkomen uit het economisch proces over de onderscheiden binnenlandse sectoren en het buitenland.

Ondervoeding

Er is gebrek aan voeding in een land, wat lijdt tot ondervoeding van de bevolking, waardoor er veel ziekte is en ook veel sterfte.

Structurele werkloosheid

Structurele werkloosheid is werkloosheid die geen verband houdt met schommelingen in de economische conjunctuur .

Investeren

Het aanschaffen van (kapitaal) goederen door de producent. Deze investeringen kunnen plaatsvinden ter vervanging van economisch versleten kapitaal en voor uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad.

D1. Handelen

D2. Ontwikkelingslanden