NASK 1

5. Weerstand

Gegeven door:
Rafal Wietsma
Beschrijving Begrippen

In deze video voor NaSk 1 leggen we uit wat weerstand (Ohm) is en hoe je deze kan berekenen aan de hand van Volt en Ampère. Ook leggen we aan de hand van voorbeelden uit wat de weerstand betekend voor de hoeveelheid stroom die door een apparaat loopt.

Weerstand

Is een elektronisch onderdeel dat er voor zorgt dat er minder stroom gaat lopen door een geleider. De weerstand wordt uitgedrukt in Ohm. Er zijn weerstanden die op een manier de stroom verminderen. Bijvoorbeeld omdat led-lampjes maar tegen een geringe hoeveelheid stroom kunnen.

Ohm

Ohm is de eenheid waarin de weerstand wordt gemeten.

Spanningsbron

"Apparaat dat tussen twee punten (= polen) een bepaalde spar zet. Een spanningsbron brengt elektronen in beweging (= elektriciteit) tussen de polen en geeft ze energie mee. Met welke kracht de elektronen in beweging worden gebracht

Spanning

De spanning geeft aan hoeveel energie het voor de elektronen kost om van een bepaald punt in een stroomkring naar een ander bepaald punt te bewegen (bijvoorbeeld door de gloeidraad van de lamp heen).

Volt

"Volt geeft de hoeveelheid spanning aan. Een batterij geeft bijvoorbeeld 1

Ampère

"De ampère is de eenheid van stroom

Watt

Watt (W) is een meeteenheid van het energetisch vermogen. Watt verwijst dus naar het vermogen van een toestel. Voorbeelden: een gloeilamp heeft een vermogen van 60 W.

Stroom

"Dit wordt vaak elektriciteit genoemd

Serieschakeling

Bij een serieschakeling zijn de lampen achter elkaar aangesloten zodat de stroom van de ene naar de andere wordt doorgegeven. Bij onderbreking van een van de componenten zal er dus helemaal geen stroom meer door alle componenten kunnen stromen.

Parallelschakeling

Bij een parallelschakeling zijn de lampen naast elkaar op dezelfde spanning aangesloten. Ze kunnen ieder afzonderlijk stroom trekken. Indien er een lamp defect is blijven de andere toch nog branden.

Schakeling

Een schakeling is schematische tekening van een stroomkring.

Vermogen

"De hoeveelheid energie die per tijdseenheid geleverd wordt. Werd vroeger vaak in paardenkracht (pk) uitgedrukt

C.1 Stroomsterkte, spanning en schakelingen

C.2 Vermogen en weerstand

C.3 Samenvatting elektrische energie