NASK 1

2. Geluid, toonhoogte en frequentie

Gegeven door:
Rafal Wietsma
Beschrijving Begrippen

In deze video voor NaSk 1 leggen we geluid, toonhoogte en frequentie uit. We laten geluidsgolven zien en hoe je de trillingstijd kunt aflezen op een oscilloscoop. Aan de hand van de trillingstijd laten we zien hoe je de frequentie in Hertz kan berekenen. Gebruik deze uitleg om je goed voor te bereiden op het eindexamen en andere toetsen!

Geluidsbron

Een voorwerp dat trillingen veroorzaakt. Bijvoorbeeld een luidspreker

Geluid

Geluid is iets wat je hoort. Geluid ontstaat wanneer er 'iets' in trilling wordt gebracht. Die trillingen die er ontstaan kunnen wij met het oog niet zien

Moleculen

Deeltjes waar het stof uit bestaat. Dit is niet te zien met het blote oog.

Golfbeweging

Één volledige trilling

Geluidsgolven

Geluid plant zich voort in de vorm van geluidsgolven. Dit zijn bewegingen van de lucht in de vorm van een golf. Deze beweging herhaalt zich heel vaak achter elkaar.

Oscilloscoop

Apparaat dat geluid omzet in zichtbare golven.

Trillingstijd

De tijd (vaak uitgedrukt in seconde) dat één trilling duurt.

Frequentie

De frequentie geeft aan hoe vaak een golf voorkomt binnen een bepaalde tijd. De tijd wordt vaak in seconden uitgedrukt.

Hertz

De eenheid van frequentie is hertz (Hz). Dit betekent eigenlijk trillingen per seconde (s^-1).

Ontvanger

De persoon of het voorwerp dat het geluid hoort en dus ontvangt.

E.1 Geluidssnelheid, toonhoogte en frequentie, geluidssterkte

E.2 Samenvatting geluid