Nederlands

6. Samenvatten

Gegeven door:
Renske Feenstra
Beschrijving Begrippen

Hey, welkom bij deze uitlegvideo over samenvatten. Bij een leestekst op je eindexamen Nederlands krijg je soms de vraag: welke zin(nen) vatten de tekst het beste samen? Hier gaan we bekijken waar je op let bij het beantwoorden van zo’n vraag.

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
C1. Leesvaardigheid

Samenvatting voor Nederlands - Samenvatten

Bij een leestekst krijg je soms de vraag op je examen: welke zin(nen) vatten de tekst het beste samen?


Samenvatting

Een samenvatting is het onderwerp van de tekst, plus de belangrijkste zaken uit die tekst. Bij een tekst kun je jezelf de volgende vraag stellen: 'Wat staat er eigenlijk?' In je samenvatting gaat het - zo kort mogelijk - over het antwoord op deze vraag. Alleen de hoofdzaken zijn belangrijk, en je laat alle bijzaken weg.


Hoofd- en bijzaken

Wat zijn hoofd- en bijzaken? Bij een goede samenvatting gaat het namelijk alleen maar over hoofdzaken. De belangrijkste informatie in een tekst die wordt gegeven over het onderwerp noemen we hoofdzaken. Minder belangrijke informatie noemen we bijzaken. Bijzaken zijn voorbeelden of extra uitleg bij de hoofdzaken. Ze maken de tekst duidelijker, leuker, of beter te begrijpen.


Alinea

Elke alinea van een tekst bevat een kernzin. Een kernzin is de belangrijkste zin in een alinea. Wanneer je alle kernzinnen van een tekst onder elkaar zou zetten, heb je al een vrij goede samenvatting te pakken. De kernzin is bijna altijd de eerste, tweede, of laatste zin van een alinea.

Je had de samenvatting nodig om het juiste antwoord te vinden. In dit filmpje zie je hoe je dat doet: je leest de tekst intensief en bepaalt de hoofdzaken en de belangrijkste informatie uit de kernzinnen.