NASK 2

1. Verbranding

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Hoi, welkom bij deze video met uitleg voor NaSk 2. We gaan het hebben over verbranding. Je hebt vast wel eens iets zien verbranden, maar voor je eindexamen moet je een aantal verschijnselen kunnen beschrijven die zich kunnen voordoen bij verbranding. Dat bespreken we in deze video.

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
A1. Verbranding

Samenvatting voor NaSk 2: Verbranding 


Vlammen, vonken en warmteontwikkeling

Wanneer iets wordt verbrand, kan er een vlam ontstaan. Dit is een zichtbaar effect van de verbranding die we allemaal wel kennen, denk aan vuur! Een vonk is een klein stukje gloeiend materiaal dat door de lucht vliegt tijdens de verbranding. Vonken kunnen ontstaan in een brandend vuur, maar ook bijvoorbeeld bij het gebruik van een cirkelzaag, of bij het hard tegen elkaar kletsen van vuurstenen. 


Vonken kunnen branden veroorzaken als ze terechtkomen op iets brandbaars. Verbranding produceert natuurlijk ook warmte; er is warmteontwikkeling. De hoeveelheid warmte die wordt geproduceerd, hangt af van het materiaal dat wordt verbrand. Hoe groter de verbranding, hoe meer warmte er vrijkomt.


Rook en roet

Wanneer iets wordt verbrand, kunnen er ook gassen en deeltjes vrijkomen die in de lucht terechtkomen. Dit kan resulteren in rook en roet. Roet is een zwarte, poederachtige stof die geproduceerd kan worden wanneer iets wordt verbrand. Misschien heb je weleens een kampvuurtje gezien waarbij er aan het einde nog enkel verkoold hout en zwart poeder over is. Dit poeder is dus roet.


Verschillende kleuren rook

Rook is een mengsel van gassen en zwevende roetdeeltjes. De gassen zweven sowieso in de lucht en de roetdeeltjes zijn zo heet dat ze ook in de lucht zweven. De roet kan dus achterblijven na de verbranding, maar ook in de rook terechtkomen. De rook kan verschillende kleuren hebben, afhankelijk van wat er wordt verbrand. Bijvoorbeeld: wanneer hout wordt verbrand, kan de rook een witte of grijze kleur hebben, terwijl de rook van verbrand plastic zwart kan zijn. Beide kunnen in de lucht blijven hangen en als mensen dit inademen kan dit erg slecht voor de gezondheid zijn. 


Verontreiniging van de lucht

Wanneer iets wordt verbrand, kunnen er nog meer gassen en deeltjes vrijkomen die de lucht kunnen verontreinigen. Sommige stoffen die worden verbrand, kunnen giftige gassen produceren, zoals koolmonoxide. We spreken dan van de verontreiniging van de lucht. Hiermee bedoelen we dus dat de lucht vervuild wordt met gassen en deeltjes die bij verbranding vrijkomen. 


Deze gassen kunnen in de lucht blijven hangen en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen die ze inademen. Verbranding kan ook dus ook bijdragen aan luchtverontreiniging, wat kan leiden tot ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen.


Verschijnselen bij verbranding

Het is belangrijk om te weten dat de verschijnselen die zich bij verbranding kunnen voordoen  afhangen van welk materiaal er wordt verbrand. Sommige materialen, zoals hout en papier, produceren minder schadelijke stoffen dan bijvoorbeeld plastic of chemische stoffen. Het is belangrijk om veiligheidsmaatregelen te nemen wanneer er iets wordt verbrand en om ervoor te zorgen dat de verbranding plaatsvindt in een goed geventileerde ruimte om de luchtverontreiniging te verminderen.