Economie

1. Externe effecten en collectieve goederen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze economie uitlegvideo bespreken we suboptimale situaties. Je leert hier alles over externe effecten - positieve en negatieve - en collectieve goederen.

Speltheorie

Een techniek om situaties met strategische interacties tussen verschillende beslissingsnemers te analyseren en de uitkomst te voorspellen

Suboptimale situatie

Een situatie die niet optimaal is

Externe effecten

Een onbedoelde bijwerking van productie of consumptie die de welvaart van een ander dan de veroorzaker beïnvloedt

Collectieve goederen

Goederen die alleen door de overheid geleverd worden en positieve externe effecten met zich meebrengen

Meeliftgedrag

Meeprofiteren van een goed zonder er aan mee te betalen

Uitgeverij Amador gaat in januari 2020 de concurrentie aan met monopolist Badlands op de markt voor computerspellen. Amador biedt het nieuwe, gelijknamige, computerspel Amador aan. Amador is een computerspel waarin spelers samenwerken om gebieden te veroveren. Amador wordt aangeboden in de vorm van een persoonsgebonden abonnement: een speler betaalt een maandbedrag en heeft hierdoor het recht om het spel online te spelen. Badlands biedt het gelijknamige spel Badlands aan voor een abonnementsprijs van € 13 per maand. Uitgeverij Amador overweegt om een prijs vast te stellen van € 12 om een marktaandeel van de afzet te bereiken van minstens 45%.


Uitgeverij Amador overweegt (op basis van de cijfers van de analist) een agressievere aanpak door de introductieprijs met 10% te verlagen. Badlands dreigt te reageren met eenzelfde prijsverlaging. De analist brengt de gevolgen in kaart (figuur 1).

 

Indexcijfers omzet (afgerond) van Amador en Badlands (figuur 1):

Toelichting: een indexcijfer van 92,5 betekent een omzetdaling van 7,5% ten opzichte van de uitgangssituatie zonder prijsverlagingen.


Volgens de analist is de uitgangssituatie (waarbij beide spelers geen prijsverlaging doorvoeren) niet realistisch en zij stelt op basis van figuur 1 het volgende: “De dreiging van Badlands is geloofwaardig, waardoor er een suboptimale situatie ontstaat en Amador dus hoe dan ook een lagere omzet kan verwachten dan in de uitgangssituatie.”


Leg de stelling van de analist uit. Motiveer het antwoord met behulp van relevante getallen uit figuur 1.C1: Speltheorie

C2: Samenwerken en onderhandelen & marktfalen