Economie

5. De Europese Monetaire Unie (EMU)

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over de voor- en nadelen van het vormen van een monetaire unie, Zoals de Europese Monetaire Unie (EMU).

Theorie van de optimale valutagebieden

Het idee dat de economische efficiëntie gemaximaliseerd zou kunnen worden door de invoering van één munteenheid in een gebied

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model

Deze video gaat over de voor- en nadelen van het vormen van een monetaire unie, Zoals de Europese Monetaire Unie (EMU).