Economie

2. De effectieve vraag

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over de effectieve vraag. Consumptie, investeringen, overheidsuitgaven, marginale consumptiequote, nationaal inkomen en belasitngontvangsten zijn hierbij allemaal van belang.

Consumptie

De aankoop van goederen een diensten

Marginale concumptiequote

Het deel van het inkomen dat mensen uitgeven aan consumptie

Belastingontvangsten

De belasting die de overheid ontvangt

Autonoom

Uitgaven die gedaan worden ongeacht het inkomen

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model

Deze video gaat over de effectieve vraag. Consumptie, investeringen, overheidsuitgaven, marginale consumptiequote, nationaal inkomen en belasitngontvangsten zijn hierbij allemaal van belang.