Natuurkunde

2. Theorie van trillingen (uitgebreid)

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze kennisclip voor natuurkunde vwo behandelen we het onderwerp trillingen. Er wordt uitleg gegeven over wat trillingen precies zijn, maar ook andere natuurkundige begrippen komen naar voren. Denk bijvoorbeeld aan faseverschillen, resonantie en het massa-veersysteem.

Fase

Een bepaald moment in de trilling. Het symbool is Phi ϕ

Massa-veersysteem

Bestaat uit een veer waaraan een massa is opgehangen. De massa en de veerconstante bepalen de trillingstijd


Resonantie

Het verschijnsel dat plaatsvindt wanneer een trillend voorwerp een ander voorwerp in trilling brengt, doordat de trillingen via een tussenstof worden doorgegeven

Trillingstijd

De tijd die nodig is voor een volledige trilling

Uitwijking (u)

Een bepaalde afstand vanaf het evenwichtspunt. Symbool is ‘u’, gemeten in meters

Veerconstante

Drukt uit hoe stijf/stug een veer is en geeft aan hoe groot de kracht moet zijn voor een bepaalde uitrekking

Harmonische trillingen

Is een trilling die een object uitvoert als de netto kracht die erop werkt altijd naar de evenwichtsstand gericht is en evenredig is met de uitwijking van het object

Trillingen

Een periodieke beweging om een evenwichtsstand

Amplitude

De maximale uitwijking van een trillend object tijdens de trilling

Evenwichtsstand

Is de positie die het bewegende object zou innemen als het niet bewoog

Massa-veersysteem

Bestaat uit een veer waaraan een massa is opgehangen. De massa en de veerconstante bepalen de trillingstijd

A1: Informatieoverdracht

A2: Medische beeldvorming