Natuurkunde

2. Foto-elektrisch effect

Gegeven door:
Emiel Woutersen
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor natuurkunde behandelen we het foto-elektrisch effect. Het foto-elektrisch effect treedt op wanneer licht op een metaal valt. Bekijk de video voor meer informatie!

Constructieve interferentie

Treedt op wanneer golven elkaar versterken, dit is bij de buik

Destructieve interferentie

Treedt op wanneer golven elkaar uitdoven, hierdoor ontstaat een knoop

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Foton

Een verschijningsvorm van elektromagnetische straling, wordt vaak uitgedrukt in eV

Golflengte (λ)

De lengte van een golfberg en een golfdal samen, gemeten in rechte lijn

Interferentie

De interactie tussen golven, waarbij een nieuw golfpatroon ontstaat doordat golven door elkaar heen lopen

Ionisatie

Wanneer een atoom zo energierijk wordt dat het elektronen weg kan schieten. De minimale energie voor een ionisatie ligt tussen de 2 en 4 eV (elektronvolt) (binas Tb 24). De formule voor het berekenen van de energie is: E=h*f=h·c/λ

Quantumdeeltjes/quantumgolven

Voorwerpen die voldoen aan de quantumfysica. Voor een deeltje met massa geldt p=m*v, waarbij p = impuls, m = massa en v= snelheid

Foto-elektrisch effect

Een verschijnsel dat inhoudt dat elektronen die niet sterk gebonden zijn aan een atoom daarvan loskomen, nadat ze voldoende energie hebben opgenomen uit invallend licht

Kwantumfysica

Het deel van de natuurkunde dat zich bezighoudt met de allerkleinste deeltjes, die zó klein zijn dat de andere natuurkundige wetten niet opgaan

E1: Kwantumwereld