Natuurkunde

3. Golf-deeltjesdualiteit

Gegeven door:
Emiel Woutersen
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor natuurkunde gaan we verder met het behandelen van het onderwerp kwantumfysica. We gaan nu specifiek kijken de golf-deeltjesdualiteit! Hierbij zullen we ook kijken naar inferentie en buiging en we zullen afsluiten met de Broglie-golflengte. Je kunt deze video goed gebruiken als onderdeel van je examentraining.

Constructieve interferentie

Treedt op wanneer golven elkaar versterken, dit is bij de buik

Destructieve interferentie

Treedt op wanneer golven elkaar uitdoven, hierdoor ontstaat een knoop

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Golflengte (λ)

De lengte van een golfberg en een golfdal samen, gemeten in rechte lijn

Interferentie

De interactie tussen golven, waarbij een nieuw golfpatroon ontstaat doordat golven door elkaar heen lopen

Quantumdeeltjes/quantumgolven

Voorwerpen die voldoen aan de quantumfysica. Voor een deeltje met massa geldt p=m*v, waarbij p = impuls, m = massa en v= snelheid

Constante van Planck

Het kwantum van elektromagnetische actie, dat de energie van een foton relateert aan zijn frequentie. Het symbool is h

Foto-elektrisch effect

Een verschijnsel dat inhoudt dat elektronen die niet sterk gebonden zijn aan een atoom daarvan loskomen, nadat ze voldoende energie hebben opgenomen uit invallend licht

Kwantumfysica

Het deel van de natuurkunde dat zich bezighoudt met de allerkleinste deeltjes, die zó klein zijn dat de andere natuurkundige wetten niet opgaan

Tweespletenexperiment

Een natuurkundig experiment waarmee wordt aangetoond dat licht (of een andere materie) zich soms als deeltje en soms als golf gedraagt

E1: Kwantumwereld