Natuurkunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 4

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze kennisclip behandelen we de vierde opgave van het natuurkunde vwo-examen van 2012, tijdvak 1. De examenopgave gaat over het bepalen van de snelheid uit een x,t-diagram en diverse aspecten van staande golven. De video eindigt met een korte samenvatting. Je kunt deze opgave goed gebruiken als onderdeel van je examentraining, zodat je straks helemaal klaar bent voor het eindexamen!

Amplitude

De maximale afstand vanaf het evenwichtspunt (altijd positief)

Golffunctie

Volgens de quantumfysica bestaat alles uit quantumdeeltjes. De eigenschappen van quantumdeeltjes worden beschreven met een golffunctie, die wordt aangeduid met ψ

Golflengte (λ)

De lengte van een golfberg en een golfdal samen, gemeten in rechte lijn

Resonantie

Het verschijnsel dat plaatsvindt wanneer een trillend voorwerp een ander voorwerp in trilling brengt, doordat de trillingen via een tussenstof worden doorgegeven

Staande golf

Een golf die zich niet in een bepaalde richting verplaatst. Alleen de amplitude varieert langs de golf

Trillingstijd

De tijd die nodig is voor een volledige trilling

X,t-grafiek

Een grafiek waarin de plaats en de tijd wordt weergeven

Golfsnelheid of voortplantingssnelheid

De snelheid waarmee de golf zich voortplant

Trilling

De periodieke beweging van een voorwerp om een evenwichtsstand

G1: Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

G2: Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

G3: Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT