Wiskunde A

6. Groeifactor omrekenen naar andere tijdseenheden

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze wiskunde A uitlegvideo gaan we groeifactoren en groeipercentages omzetten naar andere tijdseenheden. Dit zullen we uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden. Je kunt deze video goed gebruiken als onderdeel van je examentraining, of om te leren voor andere toetsen!

Exponentieel verband

Je spreekt van een exponentieel verband als een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal (de groeifactor) wordt vermenigvuldigd. De standaardformule is n = b*g^t

Formule groeipercentage

(groeifactor - 1) * 100%

Groeifactor

Het vaste getal waarmee vermenigvuldigd wordt binnen een exponentieel verband. Als de groeifactor groter dan 1 is stijgt de grafiek, maar als het tussen de 0 en de 1 ligt daalt de grafiek

Groeipercentage

Een procentuele weergave van de groei binnen een bepaalde tijdsperiode

C1. Standaardfuncties

C2. Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden