Aardrijkskunde

5. Globalisering

Gegeven door:
Hidde Jonker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over globalisering, een belangrijk proces binnen het vak aardrijkskunde, waar iedereen op de wereld mee te maken heeft. We bespreken eerst wat globalisering inhoudt en daarna gaan we kijken ontwikkelingen die invloed hebben op het proces van globalisering.

Absolute afstand

De afstand uitgedrukt in kilometers

Absolute ligging

De ligging van bijvoorbeeld een stad, dat wordt uitgedrukt in lengte- en breedtegraden

Globalisering

Het proces van het ontstaan van steeds meer samenhang in de wereld tussen bedrijven, landen en mensen. Er vinden steeds meer landsgrensoverschrijdende activiteiten plaats

Global village

Een term die aangeeft dat alle delen van de wereld steeds meer met elkaar te maken krijgen

Informatie- en communicatie technologie

Ontwikkelingen die ervoor zorgen dat contact tussen mensen over de hele wereld steeds makkelijker wordt, wat de relatieve afstand tussen mensen verkleint

Multinationale Ondernemingen (MNO)

Bedrijven die in meerdere landen tegelijk geregistreerd en/of werkzaam zijn

Relatieve afstand

De afstand uitgedrukt in tijd, moeite en geld

Relatieve ligging

De relatieve ligging van een stad heeft namelijk te maken met de bereikbaarheid daarvan. Als een stad makkelijk bereikbaar is, heeft deze stad een gunstige relatieve ligging. Wanneer een stad niet makkelijk bereikbaar is, heeft deze stad een slechte relatieve ligging

Tijd-ruimte compressie

Het proces van het kleiner worden van de relatieve afstand

Transportnetwerk

De transportlijnen en knooppunten die samen de infrastructuur vormen

Transporttechnologie

Ontwikkelingen op het gebied van transport die het makkelijker, sneller en goedkoper maken om mensen en goederen te vervoeren over de hele wereld

A1. Samenhangen en verschillen in de wereld