Aardrijkskunde

6. Economische globalisering

Gegeven door:
Hidde Jonker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over economische globalisering, waarbij we kijken naar de internationale handel- en kapitaalstromen, arbeidsverdeling en productiekentens. Ook kijken bespreken we wat multinationale ondernemingen zijn en waarom deze belangrijk zijn voor de globalisering.

Afwenteling in de tijd

Bij afwenteling in de tijd worden de negatieve effecten van de vooruitgang doorgeschoven naar toekomstige generaties

Global shift

Het verplaatsen van de belangrijkste handelsstromen over de aarde in verloop van tijd

Internationale arbeidsverdeling

De verdeling van het maken van producten over verschillende landen

Kapitaalstromen

De internationale verplaatsingen van geld

Mondiale netwerken

Verbindingen tussen gebieden en landen op economisch, politiek en sociaal-cultureel terrein

Pacific Rim

Een geografische term die verwijst naar de groep van landen en steden die zich bevinden rondom de Grote Oceaan

Ruilvoet

De verhouding tussen de prijzen van de exportproducten en de prijzen van de importproducten

Ruimtelijke afwenteling

Er is sprake van ruimtelijke afwenteling wanneer de negatieve effecten van de economische vooruitgang worden afgeschoven op andere gebieden

Triade

Drie economische kerngebieden (de VS, de EU en Japan) die de globalisering sturen

Vrijhandel

Vrij, onbelemmerd verkeer van goederen en diensten tussen verschillende landen

WTO

Een internationale organisatie die toeziet op de naleving van afspraken over de handel tussen landen

A1. Samenhangen en verschillen in de wereld