Aardrijkskunde

7. Culturele globalisering

Gegeven door:
Hidde Jonker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we inzoomen op culturele globalisering. Culturele globalisering heeft te maken met de internationale verspreiding van cultuurelementen, zoals taal, religie, en allerlei andere gewoontes.

Amerikanisering

Een wereldwijd sociaal-cultureel proces waarin de Amerikaanse cultuur eigen wordt gemaakt in de mondiale samenleving

Cultuurgebied

Een gebied waarin mensen met veelal dezelfde cultuur leven. In dit gebied deelt het grootste deel van de bevolking een aantal culturele kenmerken, zoals taal, religie, etc.

Diffusie

Het proces waarbij een cultuurelement wordt overgebracht in een andere cultuur

Identiteit

Het beeld dat je hebt van jezelf en dat je uitdraagt naar anderen

Lingua franca

Een taal die als gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gebruikt tussen mensen met verschillende moedertalen

A1. Samenhangen en verschillen in de wereld