Aardrijkskunde

8. Veranderingen in politieke en economische globalisering

Gegeven door:
Hidde Jonker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over de veranderingen in politieke en economische globalisering door de tijd heen. We beginnen een paar eeuwen geleden, in de tijd van Columbus en de ontdekkingsreizen, tot 1970. Daarna bespreken we de periode na 1970, waarbij we kijken naar welke economische en politieke gevolgen globalisering heeft gehad en kan hebben in de toekomst.

Anders-globalisten

Een ideologische beweging die zich verzet tegen liberalisering van de wereldhandel en de zwakke positie van ontwikkelingslanden

BRICS-landen

De grote landen met een snelle economische groei: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika

Europeanisering

Het overbrengen van Europese normen, gewoontes en technieken naar andere, niet-Europese, gebieden over de wereld

Global shift

Het verplaatsen van de belangrijkste handelsstromen over de aarde in verloop van tijd

Hegemoniale staat

Een staat die op een bepaald moment domineert op verschillende vlakken, zoals op economisch, cultureel en militair vlak

Imperialisme

Het streven van een staat om macht te kunnen uitoefenen buiten de eigen grenzen door andere gebieden te veroveren

Kolonialisme

Het bezetten en uitbuiten van (overzeese) gebieden door vestiging van de overheerser

Pacific Rim

Een geografische term die verwijst naar de groep van landen en steden die zich bevinden rondom de Grote Oceaan

Triade

Drie economische kerngebieden (de VS, de EU en Japan) die de globalisering sturen

Uitschuiving

Het proces van de verplaatsing van economische activiteiten vanuit een economisch verder ontwikkeld gebied of land naar gebieden met lagere lonen

A1. Samenhangen en verschillen in de wereld