Bedrijfseconomie

1. Opleiding en verzekeren

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze eerste video, die in het kader staat van financiële zelfredzaamheid, gaan we het hebben over het belang van een opleiding. Ook bespreken we alles over verzekeren. Je kunt deze uitlegvideo goed gebruiken bij je voorbereiding op toetsen/examens van bedrijfseconomie.

Investering

Een opoffering in geld, tijd of personeel ten behoeve van een doel dat op lange termijn wordt behaald

Levensverzekering

Een verzekering die uitkeert bij overlijden of op een vooraf afgesproken moment, zoals wanneer je een bepaalde leeftijd bereikt

Premie

Het bedrag dat je betaalt om verzekerd te zijn

Risico

De kans op gebeurtenis met een negatief gevolg

Schadeverzekering

Een verzekering die je beschermt tegen de financiële gevolgen van schade

Verzekering

Een overeenkomst tussen een verzekeringnemer en een verzekeringsmaatschappij. De verzekeringnemer dekt door een verzekering af te sluiten een risico af die hij/zij niet graag wil dragen.

Vestigingsklimaat

Het vestigingsklimaat geeft aan hoe aantrekkelijk het is om een vestiging van een bedrijf te openen in een bepaalde plaats

A1. Persoonlijke financiële zelfredzaamheid

A2. De oprichting van een eenmanszaak

A3. Van eenmanszaak naar rechtspersoon

A4. Perspectief op de organisatie

Samenvatting voor bedrijfseconomie - Opleiding en verzekeren


In je leven krijg je te maken met allerlei financiële vraagstukken. Hiervoor is het belangrijk dat je financieel inzicht ontwikkelt, zodat je de gevolgen van je keuzes goed kan inschatten. Het in staat zijn de gevolgen van je financiële keuzes te overzien noemen we financiële zelfredzaamheid


Investeren in jezelf

Een opleiding kun je zien als investering in jezelf. Bij investeren denk je waarschijnlijk aan dingen als beleggen in aandelen of vastgoed, of het financieren van een onderneming. Dit zijn inderdaad allemaal vormen van investeren, maar investeren hoeft niet altijd te gaan om het investeren van geld in de hoop dat je meer geld terugkrijgt.


Een van de belangrijkste investeringen die heel veel mensen doen is het volgen van een opleiding. Door je tijd in een opleiding te steken investeer je in jezelf. In plaats van te gaan werken ga je studeren, waardoor je geld misloopt, maar het idee is dat je op termijn met je opleiding meer geld gaat kunnen verdienen. Het kiezen van een opleiding is dus niet zomaar een keuze die je baseert op interesse of plezier, maar het is ook investering voor de rest van je leven.


Maatschappelijke voordelen van opleidingen

Studeren kan dus gunstig zijn voor een individu, maar ook de maatschappij profiteert ervan als mensen hoger opgeleid worden. Zo is de universiteit een kennisinstituut. Er wordt onderzoek gedaan, en er worden specialisten opgeleid. Zo komt er meer kennis in de maatschappij. Meer kennis leidt tot technologische ontwikkeling, waardoor betere producten kunnen worden ontwikkeld en efficiënter kan worden gewerkt.


Dit soort maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er bovendien voor dat een land aantrekkelijker wordt voor bedrijven. Met andere woorden, deze ontwikkeling leidt tot een beter vestigingsklimaat in een land. Dit is natuurlijk weer positief voor de nationale economie. Zo heeft studeren dus ook voor de hele maatschappij voordelen. 


Verzekeren en risico’s

In het leven gaat er natuurlijk wel eens iets mis. Je kunt bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk betrokken raken, of je fiets kan gestolen worden. Dit soort gebeurtenissen kunnen financiële schade opleveren. De kans dat zich zo’n gebeurtenis met negatieve impact voordoet, noemen we een risico. Er zijn allerlei financiële risico’s die je in het dagelijks leven loopt. 


Wat is een verzekering?

Om jezelf te beschermen tegen zulke risico’s, kun je je laten verzekeren. Een verzekering beschermt je tegen de financiële gevolgen van een risico. Als je ergens tegen verzekerd bent, vergoedt de verzekeraar de schade die je oploopt. In ruil voor deze bescherming betaal je een periodiek bedrag aan de verzekeringsmaatschappij. Het bedrag dat je betaalt om verzekerd te zijn, is de premie.


Goed, je betaalt een premie, en bent dan verzekerd. Mooi, want je hoeft je geen zorgen meer te maken om schade te lijden. Maar, hoeveel is die zekerheid jou waard? Zo is het op zich fijn om je fiets verzekerd te hebben tegen diefstal, maar als je eigenlijk wel weet dat je fiets toch nooit gestolen wordt omdat je hem altijd goed op slot zet op een veilige plek, dan betaal je dus een premie zonder dat je echt iets hebt aan je verzekering. In dit geval is een verzekering dus alleen maar nadelig.


Wanneer is het verstandig om een verzekering af te sluiten?

Dit betekent niet dat het nooit de moeite waard kan zijn om je te verzekeren, ook al is de kans dat de schade zich daadwerkelijk voordoet maar heel klein. Als de potentiële gevolgen maar groot genoeg zijn, kan het toch verstandig zijn om je te verzekeren, ook al is de kans groot dat je voor lange termijn een premie zal gaan betalen zonder dat je ooit een beroep hoeft te doen op de verzekering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een woningverzekering. De kans op schade aan je huis is niet zo groot, maar áls schade zich voordoet, kan het heel snel gaan om hele grote bedragen. Het is om die reden dan ook een goed idee om je toch maar voor de zekerheid te verzekeren.


Reële risico’s bij verzekeren

Verder kan het ook nog zo zijn dat het risico wel reëel is. Denk bijvoorbeeld aan de kans op diefstal in het voorbeeld van de fiets, als je fiets op zich nog maar €100 waard is. Als je dan €10 premie per maand betaalt, dan heb je per saldo een slechte deal gemaakt als je fiets na 10 maanden nog niet gestolen is. Je hebt dan namelijk na 10 maanden €100 uitgegeven aan de verzekering, terwijl de fiets zelf ook maar €100 waard was.


Als je fiets vervolgens na maand 11 wordt gestolen, zal de verzekering jou de €100 die je fiets waard was vergoeden, terwijl jij al €110 aan premie hebt betaald. Je maakt dan verlies aan je verzekering. Een verzekering is dus niet altijd de moeite waard. Bij het aangaan van een verzekering moet je goed de verschillende relevante elementen, zoals de hoogte van de premie, de waarde van het object, en vooral de kans op schade en de potentiële ernst van de schade tegen elkaar afwegen.


Schadeverzekeringen

Tot nu toe hebben we het in deze video steeds over de schadeverzekering gehad. Dit is de meest voor de hand liggende verzekering. Je verzekert je bij een verzekeraar tegen een bepaalde vorm van schade, en je betaalt daarvoor (meestal maandelijks) een premie. Als deze schade zich dan voordoet, vergoedt de verzekeringsmaatschappij een deel of het geheel van de door jou opgelopen schade. Hoeveel de verzekeraar precies uitkeert is afhankelijk van je verzekering, maar kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de schade. Een schadeverzekering biedt dus bescherming van vermogen tegen schade. 


Levensverzekering

De levensverzekering werkt iets anders. Je verzekert je niet tegen bepaalde schade, maar je gaat een verzekering aan met betrekking tot je leven. Het object van de verzekering is dus je leven. De verzekeringsmaatschappij keert een bedrag uit als je overlijdt of als je een bepaalde afgesproken leeftijd bereikt. Dit bedrag is dus niet zo simpel vast te stellen als de waarde van de schade, aangezien het niet gaat om schade. Er zal dus van tevoren moeten worden vastgesteld welk bedrag uitgekeerd zal worden.


Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze uitleg. Je ziet nu in dat een opleiding een investeringsvraagstuk is, en je kent de persoonlijke en maatschappelijke voordelen van studeren. Verder begrijp je wat de voor- en nadelen van verzekeren zijn, en kun je de schadeverzekering en levensverzekering onderscheiden.