Bedrijfseconomie

8. Scheiden en de gevolgen

Gegeven door:
Rogier Proper
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor bedrijfseconomie bespreken we hoe samenlevingsvormen (zoals het huwelijk, het geregistreerd partnerschap en het samenlevingscontract) beëindigd kunnen worden. Veel succes met leren!

Aanvullend pensioen

Het bedrag dat je bovenop het wettelijk pensioen kunt krijgen, wanneer je dat tijdens je loopbaan als werknemer of zelfstandige hebt ‘opgebouwd’

Alimentatie

Een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na een echtscheiding

Kinderalimentatie

De plicht tot betalen van financiële steun voor de verzorging en opvoeding van kinderen na een scheiding

Onderhoudsplicht

Onderhoudsplicht voor kinderen houdt in dat ouders ook na een scheiding de plicht hebben en houden om de gezamenlijke kinderen financieel te onderhouden

Partneralimentatie

Een financiële bijdrage die je betaalt aan jouw ex-partner als jij meer verdient en jouw ex-partner nog niet opnieuw samenwoont

Partner Pensioenrechten

Een wet die in het kader van sociale zekerheid is ingevoerd. Het betekent dat opgebouwd aanvullend pensioen door een van de partners tijdens het huwelijk wordt verdeeld over beide partners

Pensioen

Een vorm van verzekering van inkomen, voor het geval het gebruikelijke inkomen wegvalt

Scheiden

Het beëindigen van een huwelijk

Wettelijk pensioen

De uitkering die de overheid maandelijks betaalt aan tot voor kort elke Nederlander vanaf de leeftijd van 65 jaar. Tegenwoordig krijg je dat op je 66e, en later pas op je 67e

A1. Persoonlijke financiële zelfredzaamheid

A2. De oprichting van een eenmanszaak

A3. Van eenmanszaak naar rechtspersoon

A4. Perspectief op de organisatie