Bedrijfseconomie

1. Organisatie en de maatschappij

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Hoi! In deze video met uitleg voor bedrijfseconomie gaan we het hebben over de rol en plaats van organisaties in de maatschappij. We kijken naar de omvang van een organisatie, het doel van een organisatie, de maatschappelijke behoefte die ze voorzien, de kansen en bedreigingen voor organisaties en de maatschappelijke rol van de accountant. Succes met leren!

Absolute omvang

De absolute aantallen die een bedrijf hebben gedraaid

Relatieve omvang

de grootte van een onderneming in verhouding tot een andere ondernemingen

Afzet

Het aantal verkochte eenheden in een bepaalde periode

Omzet

Het totale bedrag aan inkomsten uit de verkoop van producten en diensten in een bepaalde periode

Commerciële organisatie

Organisatie die naar winst streeft

Niet-commerciële organisatie

Organisatie die niet naar winst streeft

Innovatie

Producten, diensten en/of bedrijfsprocessen vernieuwen

Greenwashing

Bedrijven die zich groener voordoen dat dat ze in werkelijkheid zijn

Accountant

Die speelt een rol in het samenstellen, beoordelen en controleren van de cijfers van een organisatie

A1. Persoonlijke financiële zelfredzaamheid

A2. De oprichting van een eenmanszaak

A3. Van eenmanszaak naar rechtspersoon

A4. Perspectief op de organisatie

Samenvatting voor bedrijfseconomie - Organisaties en de maatschappij 


Absolute en relatieve omvang

Als we het over een organisatie hebben, dan kunnen we spreken over de absolute of relatieve omvang. Dat zit als volgt. Stel we hebben een bedrijf dat in een jaar 1.000 producten heeft verkocht en daarmee €50.000 heeft verdiend. Dan is de absolute omvang van de afzet dus 1.000 en de absolute omvang van de omzet €50.000. Dit zijn gewoon de aantallen die het bedrijf heeft gedraaid, dus absolute getallen.


Als we het hebben over de relatieve omvang, dan kijken we naar de omvang in verhouding tot de andere organisaties in de markt. Dit drukken we dan ook uit in percentages. Stel dat in de totale markt 100.000 producten zijn verkocht, waarmee €4.000.000 is verdiend. Onze relatieve omvang kunnen we dan uitdrukken in het afzetaandeel en omzetaandeel, wat de verhouding met de rest van de markt weergeeft.


Ons afzetaandeel is dan 1.000 / 100.000 x 100% = 1%. Ons omzetaandeel is dan €50.000 / €4.000.000 x 100% = 1,25%. Nu vraag je je misschien af, hoe kan ons omzetaandeel groter zijn dan ons afzetaandeel? Dat komt doordat onze prijs blijkbaar hoger is dan de gemiddelde marktprijs; we kregen dus meer geld per product. Onze prijs was namelijk €50.000 / 1.000 = €50 per product, en de gemiddelde marktprijs was €4.000.000 / 100.000 = €40 per product. 


Doel van een organisatie

Grofweg kunnen organisaties worden ingedeeld in commerciële organisaties en niet-commerciële organisaties. Doorgaans hebben commerciële organisaties het doel om winst te maken. Dit zijn organisaties zoals een eenmanszaak, vof, BV of NV. Niet-commerciële organisaties hebben een ander doel dan winst maken, wat verschilt per organisatie. 


Niet-commerciële organisaties

Een vereniging is een voorbeeld van een niet-commerciële organisatie, die doorgaans als doel heeft om hun leden te voorzien in hun behoefte, bijvoorbeeld om te sporten muziek te maken. Een stichting heeft geen leden, maar heeft doorgaans een ideëel doel. Denk hierbij aan goede doelen. Een niet-commerciële partij kan ook een BV of NV zijn, maar dan moeten ze dus wel een ander doel hebben dan winst maken. 


Maatschappelijke behoeften

Organisaties moeten natuurlijk ook een bepaald bestaansrecht hebben; ze moeten nut hebben voor de maatschappij om te bestaan. We zeggen dan dat de organisaties voorzien van bepaalde maatschappelijke behoeften. De belangrijkste maatschappelijke behoeften die organisaties voorzien zijn:


  • De levering van goederen en diensten; mensen en bedrijven hebben natuurlijk de behoefte om goederen en diensten aan te schaffen. 
  • Werkgelegenheid; mensen hebben de behoefte aan een inkomen, wat ze doorgaans verkrijgen door te werken voor een organisatie. 
  • Daarnaast kunnen organisaties bijdragen aan innovatie van producten en diensten; innovatieve ontwikkelingen voorzien de maatschappij van de behoefte naar meer en betere producten. 
  • Ook betalen organisaties natuurlijk belastingen, of het nou over de arbeid van de werknemers is of de winst die er gemaakt wordt. Deze inkomsten kunnen gebruikt worden voor de maatschappelijke behoefte naar openbare voorzieningen, zoals scholen, zorg, infrastructuur, enzovoort. 


Maatschappelijke kansen en bedreigingen

Door maatschappelijke trends kunnen er kansen en bedreigingen afkomen op organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het groeiende bewustzijn onder de mensen over klimaatverandering. Mensen vinden het steeds belangrijker dat bedrijven milieubewust handelen. Dit kan natuurlijk een bedreiging zijn voor bestaande organisaties. Denk bijvoorbeeld aan een auto bedrijf. Steeds meer mensen hebben hun bedenkingen bij het kopen van een benzine- of dieselauto. Dit kan het bestaansrecht van zo’n autobedrijf in gevaar brengen. Maar, aan de andere kant kan dit ook juist weer een kans vormen. Als jij het voor elkaar krijgt om een goede elektrische auto aan te bieden, dan kan deze trend juist in jouw voordeel zijn.


Steeds meer bedrijven hebben dit door, en gebruiken duurzaamheid als een soort marketingtool. Er is zelfs een hippe term bedacht voor bedrijven die zich duurzamer voordoen dan dat ze zijn, namelijk greenwashing. 


Rol van de accountant

Organisaties hebben dus een maatschappelijke rol in het voorzien van bepaalde behoeften, maar er is ook een maatschappelijke rol voor de accountant. Het kan namelijk belangrijk zijn voor belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers of de overheid, om te weten of de cijfers wel kloppen die een organisatie naar buiten brengt. Misschien schetsen ze hun situatie wel veel beter dan het is. Hier komt de accountant in beeld. De accountant speelt een rol in het samenstellen, beoordelen en controleren van de cijfers van een organisatie. 


  • Bij een samenstellingsopdracht zorgt de accountant ervoor dat alle financiële informatie verzameld, verwerkt en samengevat wordt om er financieel overzicht van te maken, zoals een jaarrekening. 
  • Bij een beoordelingsopdracht voert de accountant naast de samenstelling ook nog een aantal controles uit, zodat hij of zij deze kan toetsen aan bepaalde normen. 
  • En bij een controleverklaring geeft de accountant een verklaring af over het resultaat en vermogen van een organisatie. De accountant verklaart hierbij dus of de bedragen kloppen met de werkelijkheid. Er wordt een verklaring gegeven of het betrouwbaar, aanvaardbaar, rechtmatig en toereikend is. 


Een goedkeurende controleverklaring van een externe, onafhankelijke accountant kan dus voor verschillende partijen in de maatschappij waardevol zijn, omdat ze nu duidelijkheid hebben over de werkelijke financiële staat van een organisatie.