Bedrijfseconomie

1. Personeelsbeleid

Gegeven door:
Carlitos Kramer
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan wij het hebben over het personeelsbeleid binnen een organisatie. Eerst gaan we de vier kernactiviteiten van HR, de afdeling personeelszaken doornemen. Daarna bespreken we de voorwaarden m.b.t. de individuele arbeidsovereenkomst en de beloningsvormen. Tot slot leggen we de overeenkomst met ZZP’ers uit.

Human capital

Menselijk kapitaal, kennis, vaardigheden en ervaring van het personeel

Individuele arbeidsovereenkomst

Een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer over de rechten en plichten die beide partijen hebben

Human Resources, HR

Personeelszaken, de afdeling van een bedrijf die gaat over het aannemen en ontslaan van personeel

Primaire arbeidsvoorwaarden

De zaken waarover jij en je werkgever bijna altijd afspraken maken. Zoals het salaris dat je gaat verdienen of het aantal uren datje werkt

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Zaken waar niet altijd afspraken met je werkgever over zijn gemaakt zoals verlof en beloningen

B1. Personeelsbeleid