Bedrijfseconomie

1. Personeelsbeleid

Gegeven door:
Carlitos Kramer
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan wij het hebben over het personeelsbeleid binnen een organisatie. Eerst gaan we de vier kernactiviteiten van HR, de afdeling personeelszaken doornemen. Daarna bespreken we de voorwaarden m.b.t. de individuele arbeidsovereenkomst en de beloningsvormen. Tot slot leggen we de overeenkomst met ZZP’ers uit.

Human capital

Menselijk kapitaal, kennis, vaardigheden en ervaring van het personeel

Individuele arbeidsovereenkomst

Een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer over de rechten en plichten die beide partijen hebben

Human Resources, HR

Personeelszaken, de afdeling van een bedrijf die gaat over het aannemen en ontslaan van personeel

Primaire arbeidsvoorwaarden

De zaken waarover jij en je werkgever bijna altijd afspraken maken. Zoals het salaris dat je gaat verdienen of het aantal uren datje werkt

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Zaken waar niet altijd afspraken met je werkgever over zijn gemaakt zoals verlof en beloningen

Floriana voert sinds 1 januari 2021 als zzp’er werkzaamheden als externe accountant uit in opdracht van Prius bv. Zij hebben samen de volgende overeenkomst gesloten:


fragmenten uit de Overeenkomst van zzp

Partijen:

Prius bv (“Opdrachtgever”) en Floriana de Villa (“Opdrachtnemer”), komen als volgt overeen:


Artikel 1: De Opdracht

- 1.1 Opdrachtgever verleent opdracht aan Opdrachtnemer en Opdrachtnemer aanvaardt de opdracht van Opdrachtgever tot het verrichten van de volgende werkzaamheden: accountantsverklaring opstellen (de “Opdracht”).

- 1.2 De Opdrachtnemer is niet / wel vrij om opdrachten van andere opdrachtgevers uit te voeren.

- 1.3 Opdrachtnemer is gehouden de Opdracht persoonlijk uit te voeren.

- 1.4 Opdrachtnemer zal met de Opdracht beginnen op of omstreeks 1 juli 2021 en zal ernaar streven om de Opdracht uiterlijk op 31 december 2021 af te ronden.


Artikel 2: Vergoeding

- 2.1 Ter zake van de uitvoering van de Opdracht ontvangt Opdrachtnemer van Opdrachtgever een vergoeding / brutoloon van € 3.300 voor de opdracht.


Kies bij artikel 1.2 en 2.1 voor het juiste woord.


B1. Personeelsbeleid