Bedrijfseconomie

2. Verschillende Arbeidsovereenkomsten

Gegeven door:
Carlitos Kramer
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaat het eerst hebben over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vervolgens over een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en tot slot over collectieve arbeidsovereenkomsten en de ondernemingsraad.

Individuele arbeidsovereenkomst

Een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer over de rechten en plichten die beide partijen hebben

Collectieve arbeidsovereenkomsten

Dit zijn schriftelijke overeenkomsten die gelden voor een hele bedrijfstak waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan

Gezagsverhouding

De werkgever heeft het gezag om de werknemer bepaalde diensten te laten verrichten

Arbeidsverplichting

Plicht van de werknemer om te werken

Vakbonden

Een groep werknemers die zich samenvoegt in een vakbond om zo meer druk uit te kunnen oefenen op de werkgever

Ondernemingsraad

Heeft inspraak binnen een bedrijf om ervoor te zorgen dat de belangen van werknemers behartigd worden of zaken aan te kaarten die niet goed functioneren

De afdeling HRM had voor de te verrichten werkzaamheden in het callcenter een voorkeur voor het in loondienst nemen van werknemers boven het contracteren van zzp’ers.


Geef twee niet-financiële redenen waarom HRM-afdelingen er de voorkeur aan geven om voor te verrichten werkzaamheden werknemers in loondienst te nemen in plaats van zzp’ers te contracteren.

B1. Personeelsbeleid