Bedrijfseconomie

1. Financiering en vermogensmarkt

Gegeven door:
Carlitos Kramer
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over het financieren van een startende eenmanszaak. Daarna over de onderhandse en de openbare vermogensmarkt.

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, UWV

Een begroting is een financieel overzicht van de kosten en opbrengsten die u verwacht voor een periode

Externe financiering

Geld die bedrijven van buitenaf verschaffen

Vermogensverschaffers

Iemand of een bedrijf die vermogen beschikbaar stelt aan een bedrijf of andere organisatie

Vreemd vermogen

Verplichtingen of schulden die een onderneming heeft

Liquide middelen

Het geld wat een bedrijf in kas heeft

Solvabiliteit

De verhouding van je eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen

Naamloos Vennootschap, NV

Een bedrijf waarbij de aandelen niet op naam staan en vrij overdraagbaar zijn bijvoorbeeld op de beurs

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1. Financieren